Zemné práce

Zemné práce šmykom riadeným nakladačom UNC

Poskytujeme zemné práce šmykom riadeným nakladačom ktorého prednosťou je práca v úzkych priestoroch a v ťažkom teréne. Pomocou manipulačnej lopaty s objemom 0,4 m³ je práca rýchla a efektívna. Šírka nakladača nepresahuje 1708 mm, čo zabezpečuje prejazd úzkymi priestormi medzi domami, plotmi  a pod.

Zemné práce spočívajú s vyčistením pôvodného, nechcenného materiálu (ako zemina, divo rastúce kríky a/alebo nežiadúce kamenivo), návozom a úpravou potrebnej vrstvy na spevnenie podkladu (drvený štrk, makadam alebo drvený betónový recyklát) a finálnej úprave zeminy.

Preprava UNC nakladača je zabezpečená veľkokapacitným kontajnerom s možnosťou okamžitého nakladania nežiadúceho materiálu (stavebný odpad, zemina respektíve kamenivo).

Smykovy nakladac_UNC_Korsta.sk_II_paletizacne vidly

Paletizačné vidly

Nakladanie, vykladanie a manipulácia pomocou palitizačných vidly s maximálnou hmotnosťou manipulovaného materiálu <1t.

Smykovy nakladac_UNC_Korsta.sk_II_hladka lopata

Hladká lopata

Úprava terénu, nákladka a manupulácia hladkou lopatou s objemom 0,4 m³.

Technické parametre:

  • dĺžka: 3327 mm 
  • šírka: 1708 mm
  • výška: 1990 mm

Pre viac informácií ohľadom prenájmu veľkokapacitných kontajnerov alebo prípadnej objednávky nás môžte kontaktovať na tel. čísle: +421 908 556 974 alebo na email: info@korsta.sk

Aktualizované 14.05.2023